تعداد کل لایک ها: ۱۱

هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
هیچ زندانبانی نیست . . . جایی که آزادی ، خودش تو را تاب می آورد .
من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
کارشناس زیبایی
آزمودم عقل دور اندیش را ـــ بعد از این دیوانه سازم خویش را
بنیان گذار شرکت راهکارهای هوشمند روتیک - فعال در حوزه‌ی هوش مصنوعی و علوم داده
من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
کارشناس مارکتینگ و مدیر روابط عمومی روتیک - دانشجوی مدیریت بازرگانی
Love making things Wish to fly Looking for gods