تعداد کل لایک ها: ۹

هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
هیچ زندانبانی نیست . . . جایی که آزادی ، خودش تو را تاب می آورد .
من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
کارشناس زیبایی
آزمودم عقل دور اندیش را ـــ بعد از این دیوانه سازم خویش را
توسعه دهنده‎‌ی Full stack یونیتی (بازی ساز) - محقق نجوم و علوم فضایی
من كسی نيستم.تو كيستی؟اگر تو همانند من،كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)