تعداد کل لایک ها: ۵

من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
کارشناس مارکتینگ و مدیر روابط عمومی روتیک - دانشجوی مدیریت بازرگانی
Love making things Wish to fly Looking for gods