تعداد کل لایک ها: ۷

👨‍💻 یه دیجیتال مارکترِ پر انرژی که از کمک به بقیه لذت میبره 😂 بسیار شوخ طبع و خنده رو ⚖️ اِکسپرت نیستم ولی اِکسپرت ها را دوست دارم
من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
خوانا اپلیکیشنی است برای خواندن کتاب الکترونیکی و گوش دادن به کتاب صوتی
امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودیم
کارشناس زیبایی