بنیان گذار شرکت راهکارهای هوشمند روتیک - فعال در حوزه‌ی هوش مصنوعی و علوم داده