معرفی محله‌‎ی پامنار و جذابیت‎‌های آن

معرفی محله‌‎ی پامنار و جذابیت‎‌های آن
امروز بریم پامنار؟ موافقین؟ با احترام به اونایی که موافق نیستن؛ چاره‎‌...